Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 21 maart

Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?
Markus 10 vers 17

Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?
Lukas 10 vers 25

Wat moet ik doen om zalig te worden? (…) Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden.
Handelingen 16 vers 30 en 31

Drie keer de vraag, gesteld door drie mannen met een verschillende maatschappelijke positie.

De eerste was een rijke jongeman. Hij spande zich in om Gods geboden te houden, maar dat bracht hem niet in de hemel. De Heere Jezus moest hem zeggen dat één ding hem ontbrak: zijn rijkdom stond hem in de weg. De tweede was een religieuze man die Gods wet kende en leerde. Toch voelde hij dat dit alles niet voldoende was om het eeuwige heil te ontvangen.

De derde was gevangenisdirecteur. Hij behandelde zijn gevangenen met harde hand. Dat zo iemand bezorgd was om zijn eigen redding, kunnen we begrijpen. Hij had niets goeds waarop hij kon steunen. Hij zag z’n schuld en geloofde dat de Heere Jezus voor zondaars, dus ook voor hem, aan het kruis was gestorven. Zó alleen wordt een mens behouden!

Het dagboek bestellen?