Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Woensdag 5 januari

De goddelozen zijn als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen, en zijn water woelt modder en slijk op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede!
Jesaja 57 vers 20 en 21

Bao Bao was een 7-jarig Chinees meisje. Ze at een moddertaartje op: gewoon aarde gemengd met water. Omdat ze het lekker vond, ging ze ermee door. Een jaar of twaalf later schatte ze dat ze al zo’n 1500 kilogram modder naar binnen had gewerkt. De artsen hadden er geen problemen mee: ze was goed gezond.

Als het maar geen modder van ongerechtigheid en goddeloosheid is, want dat is níet gezond. Leven in de zonde berooft de mens van vrede. Wie zonder God zijn weg gaat, heeft geen vrede in zijn hart. Hij kan zichzelf wel wijsmaken dat hij toch gelukkig is en vrede ervaart, maar God zegt dat dat niet zo is.

Wie verlangt niet naar ware vrede? Naar echt geluk? Naar diepe, stille blijdschap? Het is alleen bij de Heere Jezus Christus te vinden. Hij is de Zoon van God en Hij ging naar het kruis, uit liefde tot u en mij. Hij wil ons bevrijden van de modder van de zonde. Daarom droeg Hij onze zonden en onderging Gods oordeel. Als we nu onze zonden voor Hem belijden, neemt Hij ze allemaal van ons af en geeft ons daarvoor vrede terug!

 

Het dagboek bestellen?