Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Woensdag 26 oktober

God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou.
Numeri 23 vers 19

In de Amerikaanse staat Californië ligt het mooie plaatsje El Dorado Hills. Een wiskundeleraar van een middelbare school daar sloeg een vlieg dood. Hij beloofde dat degene die de vlieg zou opeten, bij het volgende proefwerk een 8 zou krijgen. Dat is daar het hoogste cijfer, dus vergelijkbaar met onze 10. Stephen Zeldag nam de uitdaging aan. Ze bezegelden de afspraak met een handdruk en de jongen at de vlieg op. Toch kreeg hij een dikke onvoldoende. Hij was woest op de leraar die terugkrabbelde en zijn woord niet hield.

Zó zou God nooit handelen. Hij zou het niet eens kunnen. Hij is niet een mens. Hij is volkomen betrouwbaar en doet wat Hij zegt.

Hij biedt alle mensen geweldige rijkdommen aan: verzoening, vergeving en rechtvaardiging. Hij wil hun het eeuwige leven geven en hen tot Zijn kinderen maken. Alle hemelse zegeningen worden hun geschonken – áls zij zich maar tot Hem bekeren! Maar als een mens dat doet, houdt Hij ook woord. Hij doet het, ja, Hij doet dat graag, van ganser harte!

Het dagboek bestellen?