Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 24 januari

Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.
Mattheüs 13 vers 49 en 50

Een sheriff uit Florida had een zoon. Die wilde in de voetsporen van zijn vader gaan en was agent in opleiding. Hij ging behoorlijk de fout in. Liefdesverdriet maakte hem blind. Hij gebruikte de politieauto van zijn vader om zijn voormalige vriendin met haar nieuwe vriend aan te houden. Hij kreeg een beste douw: hij werd zelf aangehouden en van de opleiding weggestuurd.

Aan het einde van de tijd zal God de engelen sturen om de niet-bekeerde zondaars op te halen. Die zullen voor Hem moeten verschijnen om hun vonnis te horen. De engelen zullen hen dan in die vurige oven werpen, in de hel. Deze engelen handelen in opdracht van de Schepper. Zelf zijn zij God altijd trouw geweest. Ze handelen rechtvaardig en niemand ontkomt aan hen; immers, de Alwetende en Alziende stuurt hen aan.

Is er dan geen ontkomen aan? Jazeker! Door het geloof in de Heere Jezus en op grond van Zijn sterven aan het kruis zijn we in volle veiligheid.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage