Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 5 september

Als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen.
Markus 9 vers 35

Het ligt in de aard van de mens dat hij graag altijd de eerste, de voornaamste wil zijn. Toen de Heere Jezus bij Zijn discipelen die begeerte opmerkte, wees Hij hen erop wat werkelijk groot is: bereid zijn om de laagste plaats in te nemen en de dienstknecht van allen te zijn!

Hij is Zelf het grote Voorbeeld. Hij is God en alle schepselen zijn verplicht Hem te dienen. Toch kwam Hij als Mens naar de aarde om Zélf te dienen en Zijn leven tot een losgeld voor vele mensen te geven. Hij gaf aan het kruis Zijn leven vrijwillig om mensen die zondaars zijn, het leven te kunnen geven.

Dit kruis was bestemd voor Barabbas. Maar de mensenmenigte voor de Romeinse stadhouder Pilatus eiste, opgehitst door de leiders, de vrijlating van Barabbas en de veroordeling van de Heiland. De Heere Jezus was bereid de laagste plaats in te nemen en als een misdadiger gekruisigd te worden.

Hij zocht niet Zijn eer, maar die van Zijn God en Vader, evenals ons eeuwig, geestelijk welzijn. Daarom is Hij alle eer waard, nu en tot in eeuwigheid!