Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Zaterdag 9 oktober

U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding.
Psalm 32 vers 7

Linyi is een stad in het oosten van China. In een flat paste een man op zijn kleinzoontje. Opa deed echter een dutje en het 4-jarige jongetje ging op het balkon van de flat spelen. Het hek eromheen bestond uit metalen spijlen. Hij gleed er met zijn lichaam door, maar zijn hoofd kwam tussen de spijlen vast te zitten. Hij brulde zijn opa wakker. Die belde de hulpdiensten. De brandweer zekerde hem met touwen en duwde daarna met een krik de beide spijlen uit elkaar. Zo werd het kind bevrijd. Wat zal het blij zijn geweest!

God omringde David met vrolijke gezangen van bevrijding. Bevrijding waarvan? Van de zonde, van de ongerechtigheid, van de overtreding! Daarover spreekt hij in de eerste verzen van zijn Psalm. David brengt het aangrijpend tot uitdrukking: zolang hij probeerde zijn zonden te verbergen, was hij diep ongelukkig. Toen hij ze voor God beleed, ontving hij vergeving. David ervoer bevrijding. Wat een geluk stroomde zijn hart binnen!

Inderdaad, hij zong liederen van bevrijding. Hij dankte God voor Zijn goedheid en prees Hem voor de vergeving van zijn zonden. Wat een voorbeeld!

 

Het dagboek bestellen?