Het Rechte Spoor – 2021 | Zaterdag 9 januari

Ik ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij. U bent mijn Helper en mijn Bevrijder; mijn God, wacht niet langer!
Psalm 40 vers 18

Long Beach is een havenstad in Californië. Vandaag twee jaar geleden werd daar drugs gevonden in twee containers. Volgens de labels zat er geluidsapparatuur in de dozen, maar het was 1728 kilogram methamfetamine. Handelaren noemen het simpel ‘ice’. Het was de grootste vangst ooit in de Verenigde Staten. Het spul was ruim 800 miljoen euro waard. Er zat ook nog wat heroïne en cocaïne bij.

Als mensen denken dat ze door drugs aan de bittere werkelijkheid ontsnappen en ‘in hogere sferen’ komen, staat hun een zware teleurstelling te wachten. Je wordt alleen maar dieper het moeras ingetrokken.

God wijst ons op een veel betere manier om opgetild te worden uit de ellende. Als we tot Hem roepen, bevrijdt Hij ons. Als we op onze knieën gaan, richt Hij ons op. Als we onszelf voor Hem neerbuigen, verheft Hij ons en drukt Hij ons aan Zijn hart. Is dat niet geweldig? Ieder die tot God om hulp roept en in de Heere Jezus Christus gelooft, wordt gered en voor altijd Gods kind. Hij heeft dan een eeuwige woonplaats in de hoogste hemelen.

 

Het dagboek bestellen?