Het Rechte Spoor – 2021 | Woensdag 2 juni

Wat verborgen is, brengt hij naar buiten in het licht.
Job 28 vers 11

In Thailand werd de auto van een drugshandelaar in beslag genomen. Na enige tijd werd die geveild. De Honda CR-V bracht omgerekend ruim 17.000 euro op. De koper bracht hem naar de garage. Er moesten wat deuken en krassen weggewerkt worden. In een ruimte achter de bumper ontdekte de monteur enkele dozen. Daarin zaten 94.000 drugspillen. De politie had ze niet ontdekt, omdat ze zo goed verstopt zaten.

Mensen proberen vaak van iets de onderste steen boven te brengen. Alles wat in het geheim is gebeurd, moet dan aan het licht komen. Dat lukt natuurlijk lang niet altijd.

God lukt het wel. Dat kost Hem ook geen enkele inspanning. Hij hoeft immers niet naar de waarheid te zoeken. Hij is de Alwetende.

Alle mensen zullen voor Hem komen te staan. De Schepper zal rekenschap vragen van Zijn schepselen. De belangrijkste vraag is: ‘Heb je voor Mij gebogen? Heb je je zonden beleden? En heb je in Mijn Zoon geloofd, in Jezus Christus, om door Hem gered te worden?’ – Het antwoord daarop bepaalt ons eeuwig lot, ons wel óf wee!