Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 14 mei

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.
Romeinen 5 vers 1

Op 14 mei 1940 vlogen drie Duitse bommenwerpers naar Den Helder. Toen ze hun doel hadden bereikt, had Nederland de strijd al opgegeven. De bemanning had daarvan echter niets meegekregen. Ze wierpen hun bommen op de marinestad en zaaiden dood en verderf.

Zodra een mens zich aan God overgeeft, is er vrede. Direct. Als wij onze zonden belijden, vergeeft Hij die. Onmiddellijk.

Mensen kunnen elkaar zo geniepig nog een trap na geven. God verheugt Zich als Hij vergeven kan. Hij verlangt ernaar dat te doen. Als een mens dan eindelijk zijn knieën buigt en z’n schuld toegeeft, aarzelt God geen seconde.

Er is dan ook geen enkele reden om alsnog iets van een oordeel uit te oefenen. God wil het niet, maar – al klinkt dat misschien een beetje raar – Hij kan het ook niet. Hij mag het niet, want de Heere Jezus heeft immers al onze zonden op Zich genomen. God heeft Hem ervoor geoordeeld. Daarom is er niets meer over dat Hij zou kunnen of moeten oordelen. Er is vrede!