Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Donderdag 23 september

De haan kraaide voor de tweede keer; en Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tegen hem gezegd had: Voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochenen. En toen dat tot hem doordrong, begon hij te huilen.
Markus 14 vers 72

In september 2019 deed een Franse rechtbank in Rochefort uitspraak. Een echtpaar uit de stad had een vakantiewoning gekocht in een dorpje. Het stel stoorde zich aan de haan van de buurvrouw. Die kraaide te vroeg en te vaak. De rechter ging daarin niet mee. De haan Maurice mocht kraaien zoveel hij wilde.

Toen de haan de eerste keer kraaide, merkte Petrus dat niet eens. De tweede keer ging het hem door merg en been. Met een schok kwam hij tot zichzelf: hij had zijn Meester verloochend, hoewel hij zó nadrukkelijk gewaarschuwd was! Hij huilde bitter. Zou er voor hem nog vergeving zijn?

Ja, er is voor ieder vergeving die met berouw en belijdenis tot God gaat. Laat niemand denken dat zijn zonden te groot of te veel zijn. Gods liefde en genade zijn altijd groter. Hij verheugt Zich als Hij iemand vergeven kan. Het enige wat daartoe nog nodig is, is onze belijdenis.

 

Het dagboek bestellen?