Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Donderdag 20 mei

Van de man van bloed en bedrog heeft de HEERE een afschuw.
Psalm 5 vers 7

Een dame in Zwitserland werd opgebeld. Iemand deed zich voor als agent. Hij maakte haar wijs dat haar eigen bank haar wilde bestelen. Zo haalde hij haar over om haar geld op een andere rekening te zetten. Maandenlang belde hij haar dagelijks op. In het belang van het lopende onderzoek vroeg hij haar om alles geheim te houden. Het bedrog kostte de vrouw bijna 3,3 miljoen euro.

God heeft een afschuw van bedriegers. Wie heeft nog nooit iets van bedrog gepleegd? Dingen net even iets anders vertellen dan ze echt gebeurd zijn, jezelf net iets beter voorstellen dan klopt, een indruk wekken die net over het randje van de waarheid gaat: strikt genomen is het simpel bedrog. God kán het niet uitstaan!

Toch gaat Zijn liefde naar alle mensen uit. Hij wil hen graag bij Zich in de hemel hebben. Nee, níet zoals ze zijn. Dat is onmogelijk. Ze moeten geheel veranderen. Van hun zonden moeten ze gereinigd worden. Dat kan door het bloed van Christus. Hij stierf aan het kruis om hen van zonden te verlossen. Als gerechtvaardigde mensen gaan ze de hemel binnen!