Het Rechte Spoor – 2021 | Donderdag 15 juli

Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste.
Filippi 1 vers 23

Twee jaar geleden fietste een 59-jarige man door Dresden in het voormalige Oost-Duitsland. Een auto reed hem aan. De man stierf ter plekke. In de wagen zat niemand. Kort daarvoor had een 42-jarige vrouw hem geparkeerd. In de hellende straat raakte hij aan het rollen. Het gevolg was ernstig: een mens met een onsterfelijke ziel werd uit het leven weggerukt!

Als de man door het geloof in de Heere Jezus een kind van God was, mocht hij het paradijs binnengaan. Dan is hij nu bij zijn Zaligmaker, bij Christus – en dat noemt de Bijbel het allerbeste!

Wat echter, als hij het evangelie niet had geloofd? Dan was hij niet van zijn zonden verlost. Dan is hij nu in de plaats van het vuur en de kwelling. Aan die verschrikking komt nooit een einde.

Zijn lot staat voor eeuwig vast. De keus wordt in dit leven gemaakt; die is dan onherroepelijk. Maar nu gaat het om ons, om u en mij. Welke keus hebben wij gemaakt? Ook wij kunnen elke dag door een ongeluk worden getroffen en het hiernamaals binnengaan. Waar zijn we dan?