Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 9 februari

God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Openbaring 7 vers 17

De aarde heeft al heel wat tranen opgedronken: tranen van verdriet, van afscheid, van rouw, van verwijdering, van pijn, van teleurstelling. Er zijn tranen van uitputting, van berouw en van heimwee. Tranen worden zowel door gelovigen vergoten als door ongelovige mensen. In de toekomst is dat anders.

Wie sterft, zonder met God verzoend te zijn, komt in die verschrikkelijke plaats waarvan de Bijbel meerdere keren zegt dat er geween en tandengeknars is. Waar de ongeredde mens de eeuwigheid moet doorbrengen, houdt het wenen nooit op.

Het kind van God heeft juist een heerlijke toekomst. Het ogenblik komt waarop God Zelf iedere traan van het oog zal afwissen. Alle oorzaken die Zijn kinderen tot huilen hebben gebracht, zijn voor altijd weggedaan. En nieuwe tranen zullen er nooit meer komen.

Wat een heerlijke toekomst ligt er voor ons allen die de Heere Jezus als hun Heiland hebben leren kennen! Hebben we niet alle reden, ondanks de tranen die er nu nog zijn, ons in Hem te verheugen?

 

Het dagboek bestellen?