Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 7 september

Hebt u Mij lief?
Johannes 21 vers 16

Deze vraag stelde de Heere Jezus eens aan de discipel Petrus. Nu aan ons. Waarom? Omdat het antwoord op deze vraag de drijfveer van ons hele leven blootlegt.

Het geheim van een leven dat God aangenaam is, ligt in de vurige liefde tot de Heere Jezus. Die liefde laat ons van harte gehoorzaam zijn. Hij leest in onze harten. Hij ziet wat Hijzelf voor ons betekent.

Door het aandachtig lezen in Gods Woord en door onze dagelijkse ervaringen met Hem leren we Hem beter kennen. Wat heeft Hij ons al vaak vertroost en onze gebeden verhoord! Hoe zouden we Zijn troost kunnen ervaren, als we nooit verdriet hadden?

Petrus was tekortgeschoten in zijn liefde tot de Heere Jezus. De gevolgen waren pijnlijk – hij huilde bitter van berouw –, maar nodig en heilzaam.

Na Zijn opstanding zocht de Heere Jezus Petrus op. Na diens openlijke herstel vertrouwde de goede Herder hem Zijn eigen kudde toe. Iets waardevols vertrouw je niet toe aan een vreemde, maar aan een vriend die je vertrouwt. Zo maakte Hij uit Petrus een herder, iemand die de kudde van Gods kinderen mocht weiden en tegen gevaren beschermen.