Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 30 maart

Hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan.
Markus 8 vers 31

Is het ons opgevallen dat de Heere Jezus in verbinding met Zijn sterven sprak van een ‘moest’? Waarom moest Hij worden gedood?

Toen de Zoon van God uit de hemel kwam om als Mens op aarde te leven, kwam Hij om Gods wil te volbrengen. Dat betekende ook dat het probleem van de zonde moest worden opgelost. De zonden die als een geweldige hindernis tussen God en de mensen stonden, konden niet eenvoudig door een machtwoord worden weggedaan. Er was een offer nodig. Zonder bloedstorting is er geen verzoening en vergeving mogelijk.

De Heere Jezus stelde Zich vrijwillig beschikbaar om het Offer te zijn. Hij nam het werk van God op Zich. Hij wist dat er geen andere mogelijkheid was om de zonde weg te doen. Er was niemand anders die het kon en wilde. Omdat het werk gebeuren moest – om God te eren en ons mensen te verlossen – en omdat Hij de Enige was Die het kon volbrengen, daarom moest Hij naar het kruis gaan en sterven!

Geplaatst op Categorieën Homepage