Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 29 maart

Hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent.
Lukas 23 vers 42

Met de Heere Jezus werden twee rovers gekruisigd. Beiden bespotten en lasterden Hem. Eén van de twee kwam tot inkeer. Was dat, omdat hij merkte hoe edel en zachtmoedig de Heiland reageerde op alle spot? Omdat Hij zelfs nog voor Zijn vijanden bad?

Deze man getuigde op Golgotha luid en duidelijk van de onschuld van de Heere Jezus. Hij riep z’n medekruiseling toe dat zij tweeën ontvingen wat hun daden waard waren, maar dat Deze niets onbehoorlijks had gedaan.

Hij erkende de Heere Jezus ook als de Koning van Israël. Hij sprak immers over Zijn komst in Zijn koninkrijk. Hij smeekte om genade.

Wat wordt de grootheid van de Heiland ook in Zijn contact met deze misdadiger zo heerlijk zichtbaar! De man had het toch werkelijk verbeurd. Hij had zelfs volgens menselijke maatstaven tot het laatste moment in de zonde geleefd. Bovendien had hij de Heiland aan het kruis nog bespot.

Toch hield Christus Zich in genade met hem bezig en nam hem aan. Wat is Zijn heerlijkheid groot!

 

Het dagboek bestellen?