Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 5 juni

Ook bij het lachen zal het hart pijn lijden: het einde van zulke blijdschap is verdriet.
Spreuken 14 vers 13

Er wordt heel veel georganiseerd om de mensen te vermaken en op te vrolijken. Het aanbod van de meest uiteenlopende dingen om afleiding en vertier te vinden, is enorm. Zorgen en verdriet kunnen zo even worden vergeten. Maar deze vrolijkheid houdt niet werkelijk stand. De emoties worden voor een tijdje opgepept, maar de harten blijven onbevredigd.

Het ware geluk kan ook niet worden gevonden in aangename dingen van dít leven!

Het is heel eenvoudig om blijvende vreugde te ontvangen. Een rijke en onveranderlijke blijdschap ligt binnen handbereik.

In Handelingen 8 vinden we zo iemand die teleurgesteld was. Deze kamerling, een minister van financiën, was vanuit Soedan of Ethiopië naar Israël gereisd. Hij wilde in Jeruzalem aanbidden, maar hij vond daar niet wat hij zocht. De prediker Filippus deelde hem mee wat hem ontbrak. Hij vertelde hem van de Heere Jezus. De voorname, machtige man nam het evangelie aan. Hij geloofde in Christus en reisde verder met een diepe blijdschap in zijn hart.

 

Het dagboek bestellen?