Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 2 oktober

In die nacht was de slaap van de koning geweken.
Esther 6 vers 1

Vooral ouderen en zieken weten mee te praten over slapeloze uren in de nacht. Het kan een gevolg zijn van innerlijke onrust. Je raakt de problemen maar niet kwijt! De grote vijand van de mens – de duivel – laat alle zorgen aan ons oog voorbijgaan. Hij wil dat we steeds met onze moeilijkheden bezig zijn. De Heere Jezus wil juist dat we ons ook verblijden in de uren waarin we wakker liggen. Hij wil ons bemoedigen. Dan stelt Hij Zichzelf voor onze aandacht.

Denk eens na over Zijn leven op aarde. Hij behoorde tot de allerarmsten; en toch was Hij de Schepper en Onderhouder van alles! Hij was altijd bereid te helpen, te troosten, te genezen. Wat zullen Zijn woorden verzachtend in de oren van die grote zondares hebben geklonken toen Hij zei dat haar vele zonden waren vergeven!

Denk ook eens aan Zijn sterven en opstanding. De Heere Jezus moest, gekroond met doornen en hangend tussen misdadigers, de smartelijkste dood ondergaan. Maar Hij is glorierijk opgestaan. Nu zit Hij aan Gods rechterhand, met eer en heerlijkheid gekroond. Al gauw zullen we Hem zien!

 

Het dagboek bestellen?