Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 2 juni

Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
Kolosse 2 vers 6 en 7

Heel wat christenen stellen zich ermee tevreden dat ze weten dat hun zonden zijn vergeven. Op onze bekering volgt echter het wandelen in Christus. We horen vast met Hem verbonden te zijn en te blijven. Zo’n christelijk leven is alleen mogelijk als we op een boom lijken waarvan de wortels diep in de grond zitten. Daardoor is een boom in staat veel water op te nemen en kan hij ook harde stormen weerstaan.

Als we echt in gemeenschap met de Heere Jezus leven, zien we onafgebroken naar Hem op. We strekken ons naar Hem uit. Dan ervaren we geestelijke verkwikking en nieuwe kracht. Ook als het moeilijk wordt, kunnen we ons aan Hem vasthouden.

De Zaligmaker wenst dat we bevestigd worden in het geloof. Uiteindelijk brengt ons dat ertoe dat we dankbare mensen worden. We zijn dan niet alleen dankbaar dat Hij ons van onze zonden heeft bevrijd, maar we worden ook dankbaar voor alles wat Hij nu nog voor ons doet.

 

Het dagboek bestellen?