Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 11 augustus

Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus.
Hebreeën 10 vers 10

Op Golgotha vond een gebeurtenis plaats die in de geschiedenis van de mensheid eenmalig was.

Daar werd de Koning der koningen gekruisigd met een doornenkroon op het hoofd. Hij liet dat toe om mensen te kunnen redden.

Daar werd de Heere der heerlijkheid als de grootste misdadiger veroordeeld, opdat zelfs de ergste zondaar aangenomen kan worden.

Daar heeft de Levensvorst Zichzelf in de dood gegeven, opdat zij die dood zijn in zonden en misdaden, eeuwig leven kunnen krijgen.

Daar heeft Gods Zoon de weg tot God geopend voor allen die Hem in geloof aanvaarden.

Daar heeft de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen het kruislijden ondergaan, opdat Hij ons tot God zou brengen.

Daar werd Hij Die geen zonde heeft gekend, tot zonde gemaakt, opdat wij gerechtigheid van God zouden worden.

Daar heeft Hij Die geen zonde heeft gedaan, onze zonden gedragen en zo voor eeuwig weggedaan.

 

Het dagboek bestellen?