Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 10 november

Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij Zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel, en zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar: Laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn.
Johannes 19 vers 23 en 24

De Zoon van God is de Schepper van het heelal, van de aarde en alles wat daarop te vinden is. Al het zichtbare is door Hem gemaakt. Op de juiste tijd trad de Schepper in Zijn eigen schepping in. God werd Mens. En hier op aarde werd Hem alles ontnomen. Hangend aan het kruis, moest Hij zien dat de vier soldaten die Hem hadden gekruisigd, Zijn kleding onder elkaar verdeelden en lootten om Zijn linnen onderkleed.

Wat een vernedering was dat voor Hem! De hele aarde behoorde Hem toe; en goddelozen vergrepen zich aan Zijn bezittingen! Zij matigden zich aan daarover te kunnen beschikken.

De Heere Jezus had de macht om in te grijpen. Hij kón van het kruis afkomen. Hij kon ze met één woord oordelen. Maar Hij deed het niet. Hij verdroeg alles, omdat Zijn God en Vader het toeliet. Hij gaf het over aan Hem.

 

Het dagboek bestellen?