Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Woensdag 19 juni

Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond.
Kolosse 3 vers 8

In het Canadese Hamilton is een bekend gezondheidsinstituut gevestigd. Dat deed in 2016 een wereldwijd onderzoek. Het bevestigde wat we allemaal weten: boos worden is ongezond. De kans op een hartaanval verdubbelt als iemand zich opwindt en echt boos wordt. Niet doen dus!

God waarschuwt ons om niet driftig te worden. Het gebeurt nogal eens dat we dan ook dingen zeggen die we later betreuren. Voor je het weet, komt er heel wat slechtheid en schandelijkheid boven. Dat moeten we dan in orde maken bij de mensen – en in de eerste plaats moeten we het belijden voor God.

Wat kunnen we dankbaar zijn dat we een God hebben Die graag vergeeft! Hij geniet ervan om zonden uit te delgen. Hij kan het, omdat de Heere Jezus aan het kruis het oordeel over die zonden heeft gedragen. Zo hebben God en Zijn Zoon het pad geëffend voor de zondenvergeving. Het enige wat nog gebeuren moet, ligt bij ons: belijden. Alleen als wij onze zonden voor God belijden, doet Hij ze voor eeuwig weg. Maar als we ze belijden, doet Hij dat dan ook gegarandeerd!

 

Het dagboek bestellen?