Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 29 november

Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.
Johannes 14 vers 21

Wat een kostbare belofte geeft de Meester in dit vers! Genieten alle kinderen van God dit voorrecht? Verblijden allen zich in deze zegen? Nee, alleen zij die gehoorzaam zijn!

Wie de Heere Jezus heeft aangenomen als zijn Heiland, is een kind van God geworden. Zijn redding is voor eeuwig zeker. Dát geldt voor al Gods kinderen.

In dit vers spreekt de Heere Jezus over de kinderen van God die gehoorzaam zijn. Een ongehoorzaam kind blijft een kind van z’n ouders, maar van een gelukkige en ongestoorde verhouding is geen sprake. Een kind dat z’n ouders gehoorzaam is, zal ervaren dat hem dat gelukkig maakt.

In Gods familie is het niet anders! Een christen die naar Gods wil vraagt – níet om behouden te worden, maar omdat hij behouden ís! –, zal op bijzondere wijze de liefde van de Vader ervaren. Hij zal merken dat de Heiland hem Zijn nabijheid laat voelen. Dat is een geweldig geluk!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage