Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 18 oktober

Verblijd u, jongeman, in uw jeugd (…) en volg wat uw ogen zien, maar weet dat God u over dit alles in het gericht zal brengen.
Prediker 11 vers 9

De zedeloosheid neemt nog steeds toe, hoewel dat nauwelijks mogelijk is. Op de straat, in de winkels, via media wordt een stortvloed over de mensen uitgegoten. ’t Is niet eenvoudig daaraan te ontkomen. De Bijbel waarschuwt voor de begeerte van de ogen. Door het zien van het kwade worden begeerten opgewekt. Als we dat niet veroordelen, worden we tot zonde verleid.

De geschiedenis van Lot is nog steeds een ernstige waarschuwing voor ons allemaal. Hij keek naar de rijkdom, naar de welvaart in de wereld. Hij koos daarvoor. Hij nam op de koop toe dat hij daardoor onnodig in een zondige omgeving moest wonen. Hij kwelde zijn ziel, maar bleef zitten. Alleen Gods genade haalde hem op het nippertje uit de plaats waarover God het oordeel bracht.

Mozes, Gods trouwe knecht, geeft ons een goed voorbeeld. De schatten van Egypte werden hem in de schoot geworpen, maar zijn ogen waren op de hemel gericht. Hij zag de Onzienlijke en dacht aan de eeuwigheid.

 

Het dagboek bestellen?