Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Maandag 17 juni

Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God.
Efeze 2 vers 19

Noorwegen is het land van de fjorden. Die dringen soms tientallen kilometers het land binnen. Bij de stad Aheim wordt nu een tunnel gegraven die twee fjorden met elkaar gaat verbinden. De doorgang voor schepen wordt 1700 meter lang, 49 meter hoog en 36 meter breed. ’t Scheelt schepen bijna een dag omvaren. Er moet 3 miljoen kuub rots worden verwijderd. De kosten: meer dan 300 miljoen euro. Maar het levert een kostbare verbinding op.

Wij waren als mensen ver van God verwijderd. En als mensen uit de volken hadden we ook geen aanspraak op de voorrechten die God aan Israël had geschonken. Door het kruis van Golgotha heeft God het mogelijk gemaakt dat wij met Hem in verbinding zouden komen. We zijn nu voor God geen vreemdelingen meer, maar Zijn huisgenoten!

Is dat niet geweldig? Huisgenoten zijn personen die in hetzelfde huis wonen. De grote, eeuwige God en wij mensen, zwak en nietig, we zullen tot in eeuwigheid in dat éne Vaderhuis wonen. Is dat niet genoeg reden om de Heere Jezus als Heiland aan te nemen?

 

Het dagboek bestellen?