Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 9 april

Maak u gereed om uw God te ontmoeten!
Amos 4 vers 12

‘Ik heb verschillende religies bestudeerd. Ik heb me met Mohammed, Confucius, Boeddha en anderen beziggehouden. Bij geen van hen heb ik gevonden wat u mij zegt, namelijk dat ik met al mijn zonden niet in staat ben God te ontmoeten!’ Dat zei iemand tegen een prediker van het evangelie.

Heel wat mensen zijn op zoek naar de beste religie. Er zijn ook heel wat goede dingen te vinden zoals de morele principes bij de aanhangers van Confucius, de zelfverloochening in het boeddhisme of de grote ijver van veel moslims. In al die religies zoeken mensen echter tevergeefs naar de mogelijkheid waarop een verdorven zondaar bekwaam wordt gemaakt om een heilige God te ontmoeten. Alleen in het christendom wordt die mogelijkheid bekendgemaakt.

Wie echter het christendom alleen als uiterlijke godsdienst aanneemt, komt daarmee geen stap verder. De behoefte van zijn ziel naar vrede met God wordt alleen vervuld als hij de Persoon van het christendom aanneemt, als hij Christus gelooft. Híj alleen is de Redder, de Heiland. Hij is gestorven, maar ook weer opgestaan en leeft nu in de hemel.

 

Het dagboek bestellen?