Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 4 juni

(…) opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons.
Handelingen 17 vers 27

Onder religie wordt het zoeken van de mens naar God of ‘het Goddelijke’ verstaan, “of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden”. Alle religies hebben gemeen dat de mens iets moet doen om met God verzoend te worden. De Bijbel overtuigt ons er juist van dat de mens helemaal niets kán doen, maar dat Godzélf alles heeft gedaan om de zondige mens met Zichzelf te verzoenen.

Zelfs de christenheid is vol van mensen die proberen God door hun eigen inspanningen tevreden te stellen.  Ze proberen zo de hemel te verdienen. Het zal hen nooit lukken. Zo zullen ze nooit tot God kunnen naderen. Dat hoeft ook niet, want God is in Zijn Zoon tot ons mensen neergedaald. Hij is als ware Mens in de wereld gekomen en aan het kruis voor zondaren gestorven, opdat zij gered konden worden.

God verwacht van mensen slechts de erkenning dat zij niets tot hun eigen redding kunnen bijdragen, dan alleen dat zij met besef van hun schuld en belijdenis van hun zonden tot Christus gaan. Dát is de weg waarop zij worden gered!

 

Het dagboek bestellen?