Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 3 september

Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.
Romeinen 6 vers 23

Mensen kunnen best wel veel verdragen, maar kom niet aan hun portemonnee! De keus tussen loonsverlaging en loonsverhoging is één van de eenvoudigste beslissingen die te nemen zijn. – God zal eens ieder mens z’n loon uitbetalen. Dat heeft hij verdiend. Hij heeft er hard genoeg voor gewerkt. Hij heeft zich immers ingespannen om te zondigen en God te beledigen.

Voor het oog van de buitenwacht kan iemand best een nette burger lijken. Dáár gaat het echter niet om. In Góds oog is ieder mens een zondaar. Wie niet bij iedere stap die hij zet, bij iedere daad die hij doet, bij ieder woord dat hij spreekt, bij iedere gedachte die hij heeft, eerst naar de wil van God vraagt, is in Zijn ogen een rebel. God zal hem zijn loon uitbetalen: het is de eeuwige kwelling in de poel van vuur.

In Zijn grote liefde tot mensen wil God ons dat echter besparen. Daarom betaalde Hij het loon dat ík had verdiend, uit aan Zijn eigen Zoon. Christus stierf in mijn plaats. Toen Hij hing aan het kruis, onderging Hij die vreselijke kwelling. Daarom ben ik vrij!

 

Het dagboek bestellen?