Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 26 maart

Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.
Jesaja 49 vers 6

Bijna tweeduizend jaar geschiedenis toont de waarheid van deze tekst aan. God sprak daarin tot Zijn Zoon. Hij achtte het te min dat de Heere Jezus ‘alleen maar’ de Heiland voor Israël zou zijn. Inderdaad, God zond Hem als de Messias om de twaalf stammen van Jakob op te richten. Zijn doel was: Israël terugbrengen bij zijn Maker, bij God.

Maar dat alleen was te weinig. God had een nog veel groter plan. Hij zond Zijn Zoon ook om een Licht voor de heidenvolken te zijn: voor alle niet-joden. Het heil van God is bestemd voor alle mensen, tot aan het einde van de aarde.

Is het evangelie van Gods genade niet gepredikt tot in de verste uithoeken? Heeft God Zijn predikers niet tot in Groenland en Nieuw-Zeeland gezonden? Daardoor kunnen alle mensen, zonder één enkele uitzondering, in Christus heil en verlossing vinden. We zijn God dankbaar voor Zijn grote heilsplannen!

 

Het dagboek bestellen?