Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 27 mei

Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.
Jesaja 7 vers 14

Adam is geschapen. Eva is uit een rib van hem gebouwd. Verder zijn alle mensen geboren uit een man en een vrouw.

De Heere Jezus is de enige uitzondering. Van Hem werd al in het Oude Testament voorzegd dat Zijn moeder een maagd was. Er kwam geen man aan te pas. Nee, want God was Zijn Vader. Hij heeft door Zijn Geest op bovennatuurlijke wijze bewerkt dat Maria een Baby kreeg.

Is dat nu zo belangrijk? Ja, dat is enorm belangrijk. Want daardoor is volkomen duidelijk dat niet Jozef, maar God de Vader van de Heere Jezus is. En daardoor is ook duidelijk dat de Heere Jezus niet de zondige natuur had geërfd. Die krijgen wij wel allemaal mee van onze vader, en via al onze voorvaders van Adam.

Dat gold niet voor de Heere Jezus. Hij is de heilige en reine Mens. Hij was zonder zonde en heeft ook geen zonde gedaan. Dat was een absolute voorwaarde om het zoenoffer op Golgotha te kunnen brengen. Een offerdier moest immers zonder gebrek zijn. Christus is Gods heilige Zoon!

 

Het dagboek bestellen?