Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 22 juli

Toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre.
Mattheüs 2 vers 11

De beloofde Koning, de Heere Jezus, was in Bethlehem ter wereld gekomen. De wijze mannen uit het oosten kwamen om het Kind te zien en te huldigen. De Bijbel zegt niet dat het dríe mannen waren, wel dat ze drie geschénken meebrachten: goud, wierook en mirre.

Goud is een kostbaar edelmetaal. Het spreekt van Zijn voortreffelijkheid. Dit Kind was niemand anders dan de Zoon van God. Door Zijn geboorte is Hij volkomen Mens geworden, maar tegelijkertijd blijft Hij altijd Gods eeuwige Zoon, ja, is Hij Zélf God!

Wierook werd in de joodse offerdienst gebruikt. Die toont de innerlijke heerlijkheid van de Heere Jezus. Hij was niet egoïstisch, maar aan God gewijd. Hij werd gedreven door gehoorzaamheid en liefde.

Mirre spreekt van het lijden dat over Hem kwam. Het is een soort hars die bij verbranding een goede geur geeft. Zo was de Heiland in het vuur van Gods oordeel tot een liefelijke reuk voor God.

 

Het dagboek bestellen?