Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 12 augustus

HEERE, waarom blijft U van verre staan? Waarom verbergt U Zich in tijden van benauwdheid?
Psalm 10 vers 1

Deze vragen welden op in het hart van de Heere Jezus tijdens de uren van duisternis op Golgotha. God was altijd met Hem geweest, omdat Hij in alles naar Gods wil en welbehagen had gehandeld. Ook dat Hij aan het kruis hing en onze zonden op Zich nam, was gehoorzaamheid aan Zijn Vader. Hij werd gehoorzaam tot de dood, ja, tot de dood aan het kruis. In de hof Gethsémané had Hij het gezegd: niet Zíjn wil, maar de wil van de Vader moest gebeuren.

En toch, terwijl Hij volmaakt gehoorzaam was, verliet God Hem! De heilige God bleef van verre staan toen de Heere Jezus onze zonden droeg. De Rechter van hemel en aarde verborg Zich toen onze Heiland tot zonde werd gemaakt.

We weten het: als de Heilige kon God met zonde niets te maken hebben. Daarom móest Hij Zijn eigen Zoon verlaten, ja, Hem straffen.

Het is voor ons niet te peilen wat dat voor de Heere Jezus is geweest. Die volslagen eenzaamheid hield voor Hem een naamloos lijden in. Dat onderging Hij geduldig, ook uit liefde tot u en mij!

 

Het dagboek bestellen?