Het Rechte Spoor – 2018 | Zaterdag 18 augustus

U bent mijn Helper en mijn Bevrijder; mijn God, wacht niet langer!
Psalm 40 vers 18

Enkele Amerikanen waren op vakantie in Canada. Ze voeren in een rubberboot op zee. Plots sprong er een zeehond in. Het dier werd achternagezeten door een stel orka’s. Twintig minuten lang zwommen die rond de boot. Toen hielden ze het voor gezien. Ze vertrokken en de zeehond kon het water weer in.

Het is allereerst nodig om in te zien én toe te geven dat we hulp nodig hebben om van onze zonden en Gods oordeel daarover bevrijd te worden. Ten tweede is het van groot belang dat we weten wáár we die hulp kunnen krijgen.

God is Zelf onze Helper en Bevrijder. Het was Zíjn plan om Zijn eigen Zoon op te offeren. Hij liet de Heere Jezus aan het kruis sterven voor de zonden. Ja, Gods eigen Zoon droeg de straf die wij hadden verdiend.

Dit is de enige weg om van onze zonden verlost te worden: door ze met berouw voor God te belijden en te geloven dat Zijn Zoon, Jezus Christus, die zonden in onze plaats droeg. God hééft de straf nu al uitgeoefend. Daarom is Zijn heilige toorn gestild. Zo kan Hij ons nu de zonden vergeven en helpen!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage