Het Rechte Spoor – 2018 | Woensdag 14 november

Haast U, o God, om mij te redden; HEERE, kom mij spoedig te hulp.
Psalm 70 vers 2

Wereldwijd wordt veel onderzoek gedaan naar bestrijding van kanker. Eén van de mogelijkheden is om gebruik te maken van stroomstootjes. In sommige gevallen is vanwege de ligging van de tumor behandeling niet goed mogelijk. Dan kan een soort elektrode in de tumor geprikt worden. Die geeft dan negentig korte, maar felle stroomstootjes af met een spanning tot wel 3000 volt. De cellen verschrompelen en sterven af.

Veel mensen die nú ziek zijn, betreuren dat het zo lang duurt, voordat zo’n behandeling toegepast kan worden. Het stadium van onderzoeken en testen neemt nu eenmaal veel tijd in beslag.

Hoe anders is het als een mens tot God gaat en om hulp roept voor zijn ziel! Als iemand in de nood van zijn zonden op zijn knieën gaat en God om genade smeekt, aarzelt God niet. Hij laat geen tijd verloren gaan, maar staat gereed om te redden. Zodra iemand zijn zonden belijdt, zíjn ze hem of haar vergeven.

Als je dat bedenkt, is het dan niet verdrietig dat oprechte mensen er soms jarenlang niet toe komen dat ook in het geloof te aanvaarden?

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage