Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 30 november

De Heere keerde Zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe Hij tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochend hebben. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter.
Lukas 22 vers 61 en 62

Net had Petrus zijn Meester drie keer verloochend. Drie keer had hij ontkend dat hij bij Hem hoorde. Liet de Heere Jezus hem nu aan zichzelf over? Liet Hij hem ondergaan? – Nee, de Heiland draaide Zich om en keek Petrus aan.

In één klap drong het tot Petrus door wat hij had gedaan. Hij dacht terug aan de waarschuwing van de Heere Jezus. Dat was slechts een paar uur geleden geweest. Hij besefte dat hij die in de wind had geslagen. Hoe vreselijk had hij gezondigd! Zo snel hij kon, ging hij de poort uit. Daar, in het donker, huilde hij bitter, want hij had zijn Meester toch zo lief!

Gelovigen kunnen helaas nog steeds zondigen. Wat is het dan goed te weten dat de Heere Jezus Zich in de hemel voor ons inzet! Hij laat ons niet aan ons lot over, maar helpt ons, opdat het met Hem weer in orde komt. Hij wijst ons op ons falen en spoort ons aan dat voor God te erkennen. Dan wordt alles vergeven en is alles tussen Hem en ons weer goed.

 

Het dagboek bestellen?