Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Maandag 8 oktober

De HEERE is hoogverheven, want Hij woont in de hoogte.
Jesaja 33 vers 5

Drie jaar geleden brak paniek uit op de Brug der Dapperen in China. Het is een glazen brug. Wie erop staat en naar beneden kijkt, ziet een leegte van 1080 meter onder zich gapen. Het glazen gevaarte was pas een paar weken geopend. Een toerist liet een metalen thermosfles vallen. Dat veroorzaakte grote barsten. Achteraf bleek dat slechts één van de drie lagen glas kapot was. Maar voor de mensen met hoogtevrees was het geen prettige ervaring.

In de hoogte woont God. Hij troont in de hemel. Wij mensen horen op de aarde thuis. Is het dan niet een wonder van Zijn liefde dat Hij Zijn hemelse huis voor ons heeft geopend?

Het is werkelijk waar: God wenst dat wij tot in eeuwigheid bij Hem wonen. Hij heeft ons als Zijn kinderen aanvaard, ons allen die de Heere Jezus als onze Verlosser hebben aangenomen. Wij weten het: onze zonden die ons het ingaan in de hemel onmogelijk maakten, heeft Hij weggedaan. Hij droeg de straf erover. Daarom heeft God ons nu alles vergeven. We zijn rein en gerechtvaardigd. En als Gods kinderen horen we thuis waar Hij woont. Tot zo’n hoogte heeft Hij ons verheven!

 

Het dagboek bestellen?