Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Donderdag 9 augustus

De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!
Johannes 1 vers 29

Den Hoorn is een mooi dorpje op het prachtige Texel. Daar staat het ‘witte kerkje’. Het is rond 1400 n.Chr. gebouwd. Het is de enige kerk ter wereld die nog steeds als vuurtoren functioneert. Het fraaie gebouw is daarmee een lichtbaken voor de zeelieden en de torenspits wijst naar de hemel!

Johannes de doper was ook zo’n ‘richtingwijzer’. Hij stond bij de rivier en predikte het evangelie van het koninkrijk. Hij doopte allen die met oprecht berouw over hun zonden tot hem kwamen.

Dan ziet hij plots de Heere Jezus lopen. Hij was nog verre familie van Johannes, maar daar ging het niet om. Johannes wist: ‘Dit is de Christus van God!’

We kunnen ons voorstellen dat hij zijn hand heeft uitgestoken, de Heere Jezus heeft aangewezen en het heeft uitgeroepen: ‘Kijk, dat is het Lam van God!’

Als we zo op de Heere Jezus worden gewezen, als ons wordt verteld dat Hij als het ware Godslam voor onze zonden is gestorven, gaan we dan naar Hem toe? Nemen we Hem dan in het geloof als onze Zaligmaker aan?

 

Het dagboek bestellen?