Het Rechte Spoor – 2018 | Donderdag 6 september

God is geen man, dat Hij liegen zou.
Numeri 23 vers 19

Het Nederlands Forensisch Instituut beheert de DNA-databank in Nederland. De start was in 1997. In september 2015 werd een mijlpaal bereikt: voor de 50.000e keer werd er de identiteit van een verdachte mee vastgesteld. Momenteel worden elke week meer dan honderd sporen en verdachten aan elkaar gekoppeld.

Inderdaad, om schuldigen van misdrijven te vinden, is het een prachtig systeem – met dank aan de Schepper. Hij alleen heeft het DNA zo geschapen.

Voor Zichzelf heeft Hij dat niet nodig. Hij ziet en weet alles. Hij is letterlijk Ooggetuige van elke zonde. En Hij is waarachtig. Hij kan niet liegen. Hij zal nooit een mens vals beschuldigen. Als Hij mensen veroordeelt, is dat volkomen terecht.

Hij zal dat ook doen. Elk mens die in zijn zonden volhardt, wordt veroordeeld. God spreekt ons veel liever vrij. Het is voor Hem een vreugde om het ‘Onschuldig!’ over ons uit te spreken. Dat kan Hij ook doen, omdat Zijn eigen Zoon onze schuld op Zich nam. Wie zich in het geloof tot Hem wendt, mag weten: ‘Christus nam ook míjn schuld op Zich!’

 

Het dagboek bestellen?