Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Donderdag 24 mei

De menigte die vooropliep en die volgde, riep: Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen!
Mattheüs 21 vers 9

Charlie Chaplin en Albert Einstein waren allebei beroemd en goede vrienden van elkaar. Bij hun eerste ontmoeting moet Einstein tegen Chaplin gezegd hebben: ‘Ik bewonder u, omdat de hele wereld u begrijpt, terwijl u niets zegt!’ Hij antwoordde daarop snedig: ‘Uw roem is nog groter, want de wereld bewondert u, terwijl niemand begrijpt wat u zegt’.

Wat is de bewondering van mensen waard? Hoeveel sporters en politici hebben het al beleefd: gisteren bejubeld en vandaag verguisd!

Nergens was het zo kras als bij de Heere Jezus. Bij Zijn intocht in Jeruzalem jubelden de mensen Hem toe. Als een rode loper legden ze hun kleren voor Hem op de weg. Hij was welkom!

Ja, een paar dagen later schreeuwden ze om Zijn kruisiging. Opgehitst door de overpriesters, riepen ze: ‘Weg met Hem! Kruisig Hem!’

God de Vader vond altijd Zijn volkomen welbehagen in Zijn Zoon. En ook voor ons die Hem liefhebben, is Hij meer dan alles waard.

 

Het dagboek bestellen?