Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 23 januari

Hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede vervuld.
Psalm 107 vers 9

In de vier Evangeliën wordt het leven van de Heere Jezus op aarde beschreven. Hij kwam met ontelbare mensen in aanraking. Het valt op dat het hun allemaal aan iets ontbrak.

Velen misten hun gezondheid; ze waren ziek. Anderen hadden geen vrijheid; ze waren in de macht van de boze. Weer anderen hadden geen medemensen die om hen gaven; die waren eenzaam.

Het ontbreekt de mensen aan liefde. Heeft Jezus Christus niet duizendvoudig bewezen dat Hij oneindig fijngevoelig is en vol van begrip voor de mensen in nood?

Een gebrek aan liefde in de jaren van onze kindheid kan voor het verdere leven enorme gevolgen hebben. God alleen weet hoe iemand daaronder kan lijden, hoe groot de leegte in zo’n hart is.

Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, begrijpt ons. Hij kwam tot ons. Hij wil die leegte opvullen. Vroeger liet Hij de mensen niet hongerig naar huis terugkeren. Ook nu zal Hij niemand teleurstellen die tot Hem komt. Hij biedt vrede en rust, liefde en het ware geluk aan. Laten we Hem geloven!

 

Het dagboek bestellen?