Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2017 | Vrijdag 29 september

De liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is.
2 Korinthe 5 vers 14 en 15

De meester op de zondagsschool hield het ons voor: Eén is voor allen gestorven en nu leven allen voor die Ene, Jezus Christus.

Is dat niet wonderlijk? De Heere Jezus is naar het kruis gegaan, geheel alleen. Hij ging daar voor miljarden mensen in de dood. Hij droeg de zonden van al die velen die in Hem zouden geloven. Ja, Hij stierf voor allen, Hij alleen.

Is het daarom niet volkomen normaal dat wij nu voor Hem leven? Hij heeft zo veel voor ons gedaan. Hij betaalde een prijs die zó ontzettend hoog is: Zijn eigen bloed. Zodoende heeft Hij alle rechten op ons.

Alleen, we leven niet zozeer voor Hem, omdat het moet, maar omdat dat ons verlangen is. Omdat we Hem liefhebben. Omdat Hij onze harten heeft veroverd.

Dat maakt ons leven rijk en geeft het zin. Bovendien heeft het resultaten die eeuwig zijn.

 

 

Het dagboek bestellen?