Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2017 | Maandag 2 oktober

Toen zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een scharlakenrode mantel om.
Mattheüs 27 vers 28

Worteltjes staan regelmatig op tafel. Ze komen oorspronkelijk uit Perzië. In de zeventiende eeuw brachten kooplui van de Verenigde Oostindische Compagnie ze mee. Maar ze waren paars. Ze werden in Nederland net zo lang gekruist, totdat ze de oranje kleur van het Huis Oranje-Nassau hadden. Die oranje wortels werden vervolgens over de rest van Europa verspreid. Ze hebben hun kleur aan de Oranjes te danken.

Het maken van kleuren heeft mensen al lang in beslag genomen. De mantel waarmee de soldaten de Heere Jezus bespotten, was scharlakenrood. Die kleur werd verkregen door het pletten van een bepaalde soort luizen. Het was daadwerkelijk een bloedkleur.

Wij allen die in Christus hebben geloofd, zijn wit gewassen in Zijn bloed. We waren zwart van zonden, maar zijn nu wit gemaakt. Rein mogen we voor God staan, maar onze Zaligmaker moest daarvoor sterven. Hij is Zelf de reine Mens. We hebben ‘Zijn kleur ontvangen’. Zoals Hij in reinheid heeft geleefd, mogen ook wij dat doen. Als we bij Hem horen, dienen we te zijn en te doen als Hij.

 

 

Het dagboek bestellen?