Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2017 | Donderdag 12 oktober

Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt.
Kolosse 2 vers 13

In oktober 2015 werd een man bewusteloos een ziekenhuis binnengedragen, in Mumbai, aan de westkust van India. Hij werd door een arts doodverklaard. U voelt het al aankomen: toen ze hem wilden openen om de doodsoorzaak te achterhalen, zagen ze hem ademen en kwam hij bij.

Levend doodverklaard: dat geldt voor alle mensen. Door onze zonden en overtredingen tegen God zijn we in Zijn ogen geestelijk dood.

Er bestaat geen levensverbinding met Hem. Er is geen werkelijk contact. De lijn ligt dood. Geldt ook voor alle mensen dat God hen samen met Christus levend heeft gemaakt? Helaas niet! Dat is alleen van toepassing op hen die in Christus hebben geloofd en Hem als hun Heiland hebben aangenomen.

Is dat niet iets heerlijks? We waren in Gods ogen dood, maar nu leven we. We hebben het nieuwe leven van God ontvangen. We zijn uit Hem geboren. Hij is onze Vader, wij zijn Zijn kinderen. Om dat mogelijk te maken, is de Heere Jezus in de dood gegaan. Daarvoor prijzen we Hem eeuwig!

 

Het dagboek bestellen?