Het Rechte Spoor – 2017 | Dinsdag 28 november

Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.
Kolosse 4 vers 2

Volharden en aanhouden in het gebed, daarmee wordt niet bedoeld dat we zo lang mogelijk bidden. Het gaat erom dat we er niet in verslappen. Dat we het gebed niet verwaarlozen.

Regelmatig – en vooral écht – bidden heeft goede uitwerkingen op ons hele leven. We voorkomen daardoor dat we de Heere Jezus soms een beetje vergeten. We willen toch niet bij die mensen horen die alleen maar bidden als ze in de problemen zitten? Nee, onze Heiland is het waard dat we elke dag met Hem spreken in het gebed.

Door regelmatig te bidden verliezen we ook minder onze afhankelijkheid van Hem uit het oog. We brengen daarmee immers tot uitdrukking dat we beseffen dat we Zijn hulp nodig hebben. We nemen daardoor ook de dingen die in ons leven gebeuren, makkelijker uit Zijn hand aan. En daardoor is het weer eenvoudiger om in alles dankbaar te zijn en Hem te eren.

Een gebed zonder dankzegging is niet af. Alleen maar vragen, zonder te bedanken: dat is gewoon onbeleefd. Zeker naar God toe Die ons zo veel geeft. Laten we de dankzegging dan ook nooit vergeten!

 

Het dagboek bestellen?