Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2017 | Vrijdag 6 oktober

Wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen.
1 Timotheüs 6 vers 7

Op 6 oktober 1606 kocht Theunis Jansz. een aandeel van de Verenigde Oostindische Compagnie. Het kostte de Amsterdamse kruidenier 600 gulden. Ruim vierhonderd jaar later werd het in het Stadsarchief van Amsterdam teruggevonden.

Waarom heeft Theunis het niet meegenomen naar het hiernamaals? Dat kan niet. Het zou ook zinloos zijn. Wat heb je eraan?

Geld en waardepapieren hebben op aarde hun voordeel. Ook hun nadelen. Maar voor het leven hierna zijn ze van nul en generlei waarde.

Wie op aarde niets meer heeft dan een mooi huis, een prachtige auto en een vette bankrekening, staat straks met lege handen.

Het kan ook anders. Wie de Heere Jezus als z’n Heiland heeft aangenomen, is schatrijk. Hij is een kind van de Schepper geworden en één van Zijn erfgenamen. De Heilige Geest woont in hem en zal altijd bij hem blijven. Alle geestelijke zegeningen zijn z’n eigendom geworden. Hij kent ware rust, vrede en blijdschap. Kijk, dát zijn schatten die blijven tot in alle eeuwigheid!

 

 

Het dagboek bestellen?