Het Rechte Spoor – 2017 | Zondag 8 oktober

Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam.
Genesis 2 vers 21 en 22

Adam was alleen. God wilde hem een vrouw geven. Toen hij sliep, bouwde God uit één van zijn ribben Eva. Adam werd wakker en Eva werd tot hem gebracht.

Het wordt zo eenvoudig verteld, in enkele en simpele woorden. Maar als we erover nadenken wat daar gebeurde, staat ons verstand stil.

Het is bovenal kostbaar dat we in dit gebeuren een beeld mogen zien van Christus en de gemeente. Jezus Christus is de Zoon van God. De Vader wilde Hem ook een bruid geven. Dat is de gemeente: allen die oprecht in de Heere Jezus geloven en zich aan Hem overgeven.

Die gemeente bestaat uit mensen die van nature allemaal zondaars waren. Hoe konden die nu de bruid van Christus worden? – Inderdaad, daarvoor moest de Zoon van God naar het kruis. Het was de ‘doodsslaap’ van Golgotha. Dat betekende dat Hij alle zonden droeg en in de dood ging: voor u en mij!

 

Het dagboek bestellen?