Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 22 mei

Ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.
1 Korinthe 15 vers 3 en 4

Jezus Christus is aan het kruis gestorven. Niet als martelaar. Nee, Hij ging in de dood voor onze zonden. Hoe moeten we dat opvatten?

De Schepper gaf het eerste mensenpaar in de hof van Eden het verbod om van die éne boom te eten. Hij gaf er de waarschuwing bij: ongehoorzaamheid werd met de dood bestraft. Adam en Eva luisterden niet; zó kwam de dood in de wereld.

Op het kruis nam de Heere Jezus alle zonden op Zich van hen die voor God zouden buigen en hun schuld zouden erkennen. Hij droeg de straf. Daarom stierf de Zaligmaker.

Een Romeinse soldaat doorboorde met een speer Zijn zijde. Hij werd van het kruis afgenomen en in het graf gelegd. Hij was dus werkelijk gestorven.

Op de derde dag wekte God Hem echter op uit de dood. Zo bracht Hij tot uitdrukking dat door het lijden van de Heere Jezus de zonden volkomen zijn weggedaan. Daarom weten we het nu zeker: wie in Christus gelooft, zal nooit in het oordeel komen!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage