Het middernachtelijk geroep

 3,75

Het middernachtelijk geroep – Mattheüs 25:1-13

“Te middernacht klonk een geroep: Zie, de Bruidegom! Gaat uit, Hem tegemoet!”
(Mattheüs 25:6)

De Heere Jezus Christus, de Zoon van God, komt. Hij Die eens hier op aarde was om de zonden van vele mensen te dragen, daalt straks van de hemel neer. Hij komt terug om de Zijnen op te nemen in Zijn heerlijkheid. De aangekondigde middernachtelijke roep heeft geklonken:

“Zie, de Bruidegom!”

Uitvoering: Paperback, 30 pagina’s

Artikelnummer: PB324 Categorie: