Het Rechte Spoor – 2024 | Donderdag 18 juli

Uw hemel, die boven uw hoofd is, zal van brons zijn, en de aarde, die onder u is, zal van ijzer zijn.
Deuteronomium 28 vers 23

Het zuidpoolgebied is de koudste woestijn ter wereld. De Sahara met z’n 9 miljoen vierkante kilometer is de grootste hete woestijn. Met jaarlijks 4.300 uren zon is het gebied in Afrika ook de zonnigste plek op aarde.

De zon verzengt alles. In Noord-Europa zien we de zon graag. Mensen die dichter bij de evenaar wonen, begrijpen beter dat in de Bijbel de zon een beeld is van het oordeel.

Christus wordt de Zon van de gerechtigheid genoemd. Hij zal verschijnen en het oordeel brengen over allen die Hem hebben afgewezen.

Voor allen die Hem hebben aangenomen, verschijnt Hij als de blinkende Morgenster. Dat is iets heerlijks! Als het nacht is en helemaal donker, verschijnt als eerste teken van de nieuwe dag de morgenster aan de hemel. Zó zien de mensen die de Heere Jezus liefhebben, naar Hem uit. Zijn komst betekent voor hen het einde van de donkere nacht die over de wereld ligt. Ze gaan de nieuwe, stralende dag van God binnen. Aan die hemelse heerlijkheid komt nooit een einde.