Gepost op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 22 januari

Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden.
Markus 16 vers 6

De Heere Jezus is werkelijk opgestaan. Daar zijn we zeker van; en dat maakt ons blij. Onze Heiland en Verlosser is na Zijn kruisdood en Zijn begrafenis niet in het graf blijven liggen. Jezus Christus is als Mens opgestaan.

Velen zijn er niet zeker van. Ze betwijfelen het en vragen: ‘Is Hij echt opgestaan?’ – Dat is zo oud als het christendom. Al tijdens het leven van de apostel Paulus werd de lichamelijke opstanding in twijfel getrokken, en daardoor ook die van de Heere Jezus.

Er zijn maar twee mogelijkheden: Hij ís opgestaan of Hij is níet opgestaan.

Als Hij níet is opgestaan, zijn alle christenen beklagenswaardige mensen, omdat ze zich nu veel ontzeggen en na dit leven niets meer hebben. Als de opstanding van Jezus Christus wél een feit is, kan al het ongeloof van mensen daar niets aan veranderen. Maar wat een verschrikkelijke toekomst is er dan voor mensen die niet in de opgestane Christus willen geloven! De taal van de Bijbel is duidelijk genoeg.

Het dagboek bestellen?